Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

" The Two Trees "
Όταν το μεγάλο ακολούθησε το μικρό μια τέτοια μέρα στη γη της γαλήνης... 
και το δάσος τους έγινε φτωχότερο.
 Ίσως λίγο πιο σοφό.